Shipping

物流費

W+L+H < 120cm, <= 1kg ,
$28 W+L+H < 120cm, <= 3kg, 
$38 W+L+H < 120cm, <= 5kg, 
$50 W+L+H < 150cm, <= 7kg, 
$65 W+L+H < 180cm, <= 9Kg, 
$78 W+L+H < 180cm, <= 11kg,
$86 超過11.1KG或以上, 每KG加$3

 

備注

1)隧道/車場實報實銷
2)沒有指定派送時間,如客人要求在指定時間送貨,需另加$20。
3)村屋需要在村口/牌坊交收
4)偏遠地區東涌/馬灣/愉景灣或需另加費用,會特別通知。
5)沒有電梯直達需於地下交收
6)派送時間:早上10時-晚上8時
7)如貨物在運送途中損毀或遺失,會按貨物價格賠償。
8)如訂購50 kg以上,請透過Whatsapp +852 5116 5224聯絡我們